Rumbeta de l’entropia. Per mi, per tu, per als meus, per als nostres, per als de casa i els de fora de casa. Per el Peret i per l’Espriu. Per tots els pobres malaurats que no tenen res, literalment, ni tan sols una terra on caure morts i que acaben morint ofegats al Mediterrani perquí¨ els que si tenen un paí­s no els volen a casa, capficats com estan dissenyant nous canals per desviar el patrimoni comú a llurs butxaques eternament famí¨liques, o embrancats en elucubracions fútils i bizantines sobre el futur improbable de fronteres imaginí ries mentre el paí­s s’en va a la merda. Per als malastrucs desheretats, per als escanyats, per als tristos i per qui plora per ells.
En una platja llevantina qualsevol, en una nit sense gens d’importí ncia, l’í€ziz de cals Egipcis, que és molt bon músic i millor amfitrió, ha organitzat un gaudeamus satí­ric, una mena de xirigota autí²ctona d’estar per casa, per presentar al respectable la seva darrera parida, la Rumbeta de l’Entropia. Les Santes Llagostes Il·luminades estan tan encisades amb l’espectacle que han fet la dansa ritual per fer baixar la lluna. I í dhuc la pruna, fixeu-vos! Les Llagostes Xiquetes, que són totes de Calella i Palafrugell, com les havaneres, ballen la rumbeta com si ballessin la conga perquí¨ si, perquí¨ són molt seves. La Daina Hipercrí­tica, amiga de tota la vida del Aziz, no podria estar més d’acord amb I’mpecable i concí­s aní lisi del seu compadrito sobre la situació regional. Les famoses partí­cules subatí²miques Smith i Jones, que no es perden una festa ni per casualitat, ponderen el valor intoxicant del Valdepeñas, que irriga la juerga a dojo com un bé de Bumba baixat del cel. Els Shoggoths fan guí rdia, que no se sap mai…
Si poseu molta atenció, podreu fins i tot sentir l’oloret de l’escalivada que es cou a poc a poc fora de la imatge. I l’única “estelada” que veureu aquí­, és la Via Lí ctia, que cobreix un cel tan negre i tan lluent com els ulls d’un cavall en un poema de Lorca.
Now, put this lot through Google Translate and have a giggle. Or, alternatively, learn Catalan. 🙂